AJTP hálózat

1 2 3 4 Következő
Babus Jolán Középiskolai Kollégium
4800, Vásárosnamény, Kossuth út 21.
Elérhetőség: 45-470-552 babusj-koll@freemail.hu
www.babusj-koll.hu
A kollégium sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával elősegíti a tanulók szocializációját, kiegyensúlyozott és egészség es fejlődését, a sikeres életpályára való felkészítésének segítését, személyiségük fejlesztését.
Az AJKSZP-ban való részvétel a szakiskolai életre való felkészítésben, olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával és általános iskolájával, valamint szakiskolákkal együttműködve a szakiskola 9. évfolyamára készít fel az általános iskola befejező szakaszában, illetve az AJKSZP első évében.
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
2660, Balassagyarmat, Deák F. u. 17.
Elérhetőség: 06-35-300-011 balassi@balassi-bgy.sulinet.hu
www.balassi-bgy.sulinet.hu
Nógrád megyében 2000 szeptemberében a Balassi Bálint Gimnáziumban indulhatott el az Arany János Tehetséggondozó Program. Az azóta eltelt időben 304 tanuló végzett a programban, több, mint felük felsőoktatási intézményben folytatta tanulmányait. Jelentős részük középfokú C típusú nyelvvizsgával, ECDL bizonyítvánnyal, valamint jogosítvánnyal rendelkezik. A kipróbált, jó gyakorlatok közül érdemes kiemelni a Madách Imre Kollégium szervezésében zajló, öt napos kokavai nyári nyelvi tábort, valamint a diákoknak lehetőségük van egy anyanyelvi lektor óráin való részvételre is. Lektoraink az Egyesült Államokból és Kanadából érkeztek. Az idei tanévben oly módon sikerült a 7-8. évfolyamos diákok felé nyitni, hogy Brutális fizika címmel elindítottunk egy előadássorozatot, amelyen az említett tanulókon túlmenően az általános iskolákban tanító kollégák is részt vehetnek. Ezzel a kezdeményezéssel a természettudományos tárgyakat szeretnénk vonzóbbá tenni a hozzánk érkező generáció számára.
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200, Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
Elérhetőség: 56-390-002 tmbercsenyi@gmail.com
bercsenyi.com
Feladatunknak tekintjük kiegészíteni az iskolai nevelést, segíteni a tanulók személyiségformálását, tanulását, önmegvalósítását. Az 5.-10. évfolyamon kiemelt szerepet kapnak a tanulási stratégiák, közösségi szervezés és a mentálhigiénés problémák megoldása. A 11.-12. évfolyamon differenciált személyiségfejlesztés a fontos a kimeneti cél érdekében. Jelentés szerepet tulajdonítunk a személyiségfejlesztő tréningeknek, önismeretnek,felzárkóztatásnak, melyeket nemcsak csoportfoglalkozások keretein belül valósítunk meg.
A 0.évfolyamon a társadalmi beilleszkedés segítése a cél. Fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a szabadidős tevékenységre, önképzési lehetőségekre.
Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
4150, Püspökladány, Gagarin u. 2.
Elérhetőség: 54-451-187 iskola@kfg.sulinet.hu
www.kfg.sulinet.hu
Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskolája
4220, Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint u. 5/a
Elérhetőség: 52-228-615 veressferenc2013@gmail.com
www.veressf-hbosz.sulinet.h
Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskolája
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150, Bonyhád, Kossuth Lajos u. 4.
Elérhetőség: 06-74-451-719 iskola@pseg.hu
www.pseg.hu
Intézményünk a kezdetektől működteti a programot. Ez idő alatt mintegy 500 diák szerzett érettségi bizonyítványt a program keretein belül. Számos saját tehetséggondozó, felzárkóztató műhelynek és motivált diákjainknak köszönhetően minden osztályban voltak/vannak olyan kiemelkedő országos szintű versenyeredmények, melyekre büszkék lehetünk. „Csillagprogramunk” keretében a különleges tehetségekkel foglalkozunk mester-tanítvány szinten. Kiscsoportos tehetséggondozó műhelyeink azt a célt szolgálják, hogy a motivált diákjainkat fejlesszük, felkészítsük a versenyekre és természetesen elsősorban a sikeres továbbtanulásra. Kollégiumunkban mindegy 20 szakkör segíti diákjaink ismereteinek bővítését, illetve szolgálja a hasznos, élvezetes szabadidő eltöltést. A Pannon Egyetemmel valamint A Pécsi- és a Szegedi Tudományegyetemmel partnerintézményként szoros kapcsolatot ápolunk. Rendszeresen vesznek részt diákjaink kutatásokban. Tanulóink több, mint 85%-a nyert felvételt felsőfokú képzésbe.
Budapesti Műszaki SzC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma
1097, Budapest, Gyáli út 22.
Elérhetőség: 06-1-280-2500 pttt@puskas.hu
www.puskas.hu
Puskás Tivadar Távközlési Technikum
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
3300, Eger, Ifjúság út 2.
Elérhetőség: 06-36-324-808 eszeg@eszeg.sulinet.hu
www.szilagyi-eger.hu
A program kezdetétől részt veszünk a Programban, már a kidolgozásában is szerepet vállalt intézményünk. Az elmúlt években csaknem 480 tanult a programban. A beiskolázás kiterjed Heves megye egészére, valamint a környező megyék egyes területeire. Tanulóink jelentős része a gimnáziumi évek alatt sikeres nyelvvizsgát és ECDL-vizsgát tesz, jogosítványt szerez. Az érettségit követően 80-90 %-ban tanulnak tovább a felsőoktatásban, de 2010-ben valamennyi végzősünk felvételt nyert. Nagy számban és szép eredményeket elérve vesznek részt különböző programon belüli és programon kívüli tanulmányi, művészeti és sportversenyeken, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a gimnázium hosszú idő óta elnyeri a „Heves megye legeredményesebb gimnáziuma” címet. Jó gyakorlataink közül kiemelkedik a 7. osztályt végzettek számára megszervezett jutalomtábor és a program egyik legnépszerűbb versenye, az AJTP országos irodalmi verseny intézményünk magas színvonalú szervezésében, sok kirándulással, kulturális programmal.
Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890, Tata, Tanoda tér 5.
Elérhetőség: 06-34-587-560 eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
www.eotvos-tata.sulinet.hu
Az Eötvös József Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka szìnvonala méltó a hagyományokhoz.
Diákjaink országos tanulmányi és sportversenyeken, egyetemi felvételi vizsgákon való sikeres szereplése valamint kiemelkedő nyelvismerete alapján iskolánk a megye gimnáziumainak rangsorában az első helyen áll.
Pedagógiai programunkban azokat a célokat, feladatokat és pedagógiai elveket fogalmaztuk meg, amelyek meghatározzák iskolai munkánkat és biztosìthatják, hogy megőrizzük – esetleg felülmúljuk –eddig elért eredményeinket.
Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola
6725, Szeged, Szabadkai út 3.
Elérhetőség: 62-548-964 fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu
fjk.sulinet.hu
Kiemelt célunk minden kilencedikes tanuló sikeres beilleszkedése, az évkezdés megkönnyítése, ezért minden tanév első két napját az osztályok adaptációs foglalkozásokkal töltik: megismerkednek az iskolával, a tanműhelyekkel, az iskola rendjével, leendő tanáraikkal.
A mentorok a tanulókkal egyeztetve tanszereket, munkaeszközöket, munkaruhát, ünneplőt, az iskolába járáshoz szükséges ruházatot vásárolnak. A ballagó diákokat a program vendégül látja a szalagavató bálon, segíti a ballagással kapcsolatos kiadásaikat is.
A tanév során kirándulást is szervezünk az AJKSZP-s tanulóknak. Igyekszünk minél több és változatos élményt nyújtó programokat összeállítani.
A kortársaikhoz képest hátránnyal induló tanulók a kollégiumi nevelők, a mentoraik és az iskola szaktanárai segítségével a program nyújtotta lehetőségek kihasználásával felzárkóznak az évek alatt.
Földes Ferenc Gimnázium
3525, Miskolc, Hősök tere 7.
Elérhetőség: 46/508-459 foldes@ffg.sulinet.hu
A miskolci Földes Ferenc Gimnázium története összefonódik Miskolc oktatásának történetével. A Fráter György Királyi Katolikus Gimnázium és a Lévay József Református Gimnázium 1953-ban történt egyesítésével jött létre iskolánk, tantestülete a két előd tanári karából alakult ki. Egyesültek az értékek, a hagyományok, a tapasztalatok, amit az utódok büszkén vállaltak és vállalnak ma is. Ez a kettős szellemi alap jelentette az iskola pedagógiai, szakmai, nevelési bázisát, amire építve, továbbfejlesztve válhatott országosan is a legjobbak között emlegetett intézménnyé.
Gandhi Gimnázium és Kollégium
7629, Pécs, Komját A. u. 5.
Elérhetőség: +36 72 239 655 info@gandhi-gimn.sulinet.hu
A pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított.
Célja, hogy „nyitott szellemű, tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalokat képezzen”, továbbá hogy Magyarországon az összes roma gyerek olyan minőségű képzésben részesüljön, mint nem cigány társaik, valamint a magyarországi nemzetiségekhez hasonlóan egy részük nemzetiségi intézményekben tanulhasson.
Gulyás Pál Középfokú Kollégium
4024, Debrecen, Sumen u. 3.
Elérhetőség: 06-52-349-644 gulyas@kollegium.debrecen.hu
www.gulyasp-koll.sulinet.hu
Intézményünk 2000 augusztusától a Tóth Árpád Gimnáziummal működteti az Arany János Tehetséggondozó Programot, annak egyik alapító tagja. Az eltelt 15 év alatt 569 tanulót juttattunk el sikeresen az érettségi vizsgáig, a felsőoktatásban továbbtanulók aránya megközelíti a 90%-ot. Kollégiumunk számos jó gyakorlattal bír: a zánkai gólyatábort gazdagító programszervezésünk, a pályaválasztási fórum már végzett AJTP-s tanulók meghívásával, szervezetten veszünk részt az Educatio kiállításon, az AJTP hétvégék keretében minden tanulót elviszünk az Országházba. A tanulók motiválására értékelő pontrendszert működtetünk, amihez jutalmazási rendszer kapcsolódik ösztöndíj, jutalom kirándulás odaítélésével.
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
4220, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 12.
Elérhetőség: 52-229-368 big@bighb.hu
www.bocskaig-hbosz.sulinet.hu
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
4484, Ibrány, Petőfi S. u. 1.
Elérhetőség: 42-200-128 mzsgszki@hu.inter.net
www.moricz-ibr.sulinet.hu
Intézményünk 2004-ben csatlakozott az akkor induló Arany János Kollégiumi Programhoz. Az első tanévtől kezdve az volt a célunk, hogy a programba pályázó tanulókat segítsük azoknak a hátrányoknak a leküzdésében, amelyek a szocializáció és a tanulmányi munka területein jelentkeznek. Intézményünkben eddig 87 fő végzett a Program keretében. Egy részük továbbtanult a felsőoktatásban, többségük érettségire épülő szakképzés után helyezkedett el a munkaerőpiacon. Az öt éves kollégiumi nevelés során a tanulók képességei mellett egész személyiségük fejlesztése a célunk. Az egyéni törődésnek kiemelt fontosságot tulajdonítunk. Mindennapi tevékenységeink közül a gyermekjóléti szolgálatokkal való eredményes együttműködést, illetve a pályaorientációs tevékenységet emelnénk ki, melynek során egykori diákjaink látogatnak el hozzánk és mutatják be tanulmányaikat és munkájukat.
Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
9730, Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Elérhetőség: 06-94-360-131 jmg@jurisich-koszeg.sulinet.hu
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu
Kőszegen 2001-ben indult az Arany János Tehetséggondozó Program. Az elmúlt évek alatt több mint 220 tanulót érettségiztettünk a program keretein belül. Tanulóink 75%-a a felsőoktatásban folytatta tanulmányait, köztük azóta már PhD fokozatot szerzett is van. Különlegesek és rendkívül tartalmasak az AJTP csoportoknak megszervezett hétvégi programjaink: “Burgenlandi vártúra”, “Bécs nevezetességei különös tekintettel a magyar vonatkozású emlékekre”, valamint “Graz, Stájerország fővárosa”. “Katasztrófavédelem elméletben és gyakorlatban a kollégiumi foglalkozásokon” címmel az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre való felkészítéssel párhuzamosan zajló szabadidős foglalkozások arattak nagy sikert diákjaink körében. Vas megyében elsőként indítottuk útjára „Műszaki alapismeretek” néven fakultációs órakeretben a megyében megindított duális gépészmérnök képzést is szolgáló, de más műszaki pályára induló gimnazisták számára is rövid elméleti előtanulmányokat biztosító oktatási formánkat.
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium
7400, Kaposvár, Álmos vezér u. 1.
Elérhetőség: 06-82-555-900 titkarsag@klebi.sulinet.hu
www.klebi.sulinet.hu
Kollégiumunkban 2003 óta működik az Arany János Tehetséggondozó Program. Az elmúlt 13 évben több, mint 300 tanuló végzett eredményesen a kaposvári intézménypáros támogatásával, jelenleg 138 tanuló vesz részt a programban. Jogosítványt szerzett a diákok 95%-a. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egyéni igényére és szükségletére a tehetséggondozás érdekében, az életvezetésben jelentkező nehézségek kompenzálásával. Az intézmény pedagógusainak innovatív és adaptív szemlélete a teljes személyiség fejlesztésére törekszik a tanulói életutat támogató rendszere által. A program által kínált lehetőségek a szociális és kulturális esélyteremtés mellett az önismeret és felelős magatartás szokását is alakítják, amiben a 7 szokás életrevaló program alkalmazása van segítségünkre. Büszkék vagyunk szakköreink munkájára, versenyeredményeinkre (színjáték, röplabda, kutató-diák, képzőművészet), programhétvégéink rendszerére és az ezeket átható publikált pedagógiai jó gyakorlatainkra.
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
7400, Kaposvár, Bajcsy-Zs. u.17.
Elérhetőség: 06-82-512-128 iskola@tancsics.hu
www.tancsics.hu
Intézményünkben a program 2000-ben indult, azóta egy év kivételével évente egy teljes AJTP-s osztályt indítunk. A programban tanuló diákok tehetségüknek, motiváltságuknak, a program adta lehetőségeknek és a velük dolgozó felkészült, lelkiismeretes pedagógusoknak köszönhetően nagyon szép eredményeket érnek el. Az érettségizett diákjaink kb. 90%-a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, 95% rendelkezik jogosítvánnyal, szinte mindenki leteszi a teljes ECDL vizsgát és egyre többüknek sikerül egy vagy két nyelvvizsgát szereznie. Gimnáziumunk kiemelt figyelmet fordít a tanórán kívüli tehetséggondozásra is, tanítványaink az elmúlt években szép sikereket (többször, több területen is győzelmet) értek el AJTP-s és középiskolai versenyeken. Az alanyi jogon járó támogatások mellett kidolgozott jutalmazási rendszerrel motiváljuk diákjainkat. Hisszük és tapasztaljuk, hogy az iskolánkban folyó közös munka valódi esélyt teremt tanítványaink számára a kitörésre, a boldog és sikeres élet megteremtésére.
Karacs Ferenc Kollégium
4150, Püspökladány, Hősök tere 2.
Elérhetőség: karacs.kollegium@gmail.com
Kollégiumunk a 2010-2011-es tanévtől kapcsolódott be a programba, akkor még többcélú intézmény részeként. Felmenő rendszerben eddig összesen 177 diákot oktattunk-neveltünk. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Mentors Digitális Nyelvi Versenyen minden évben kiválóan szerepelnek tanítványaink. Fiú focistáink, egy kivétellel, mindig az első négyben végeztek a Kolimpián. Az AJKP Művészeti Fesztiválon képzőművészeti alkotásokkal és színpadi darabokkal rendszeresen jelen vagyunk és sikeresen szerepelünk. Az érettségihez való eljutás csoport átlaga közel 60 százalékos. Alkalmazott jó gyakorlataink közzé tartozik a kollégiumi DÖK öntevékeny képzőköreinek működése, a támogatási rendszerünk és a toborzás hatékonysága.
Kecskeméti Katona József Gimnázium
6000, Kecskemét, Dózsa Gy. út 3.
Elérhetőség: 06-76-481-583 igazgato@kjg.hu
kjg.hu
A Program Kecskeméten 2000 decemberében, az első évfolyam beiskolázásával indult, az első tanítási nap az AJ-sek számára 2001. szeptember 1. volt. Az elmúlt években 260 diák vett részt az AJTP-ben. Az érettségizett tanulók 75-80%-a került be a felsőoktatásba. Diákjaink eredményesen szerepelnek az OKTV-n is. Büszkék vagyunk az általunk indított és azóta is folyamatosan szervezett rendezvényeinkre: történelem tábor Lakitelken, tanári focitorna, fiú focitorna, lány röplabdatorna, vezetői tanulmányutak a Kárpát-medencében, kerékpártúrák a Kárpát-medencében, magashegyi túrák a Kárpátokban, vizitúrák a Dunán vagy a Tiszán.
1 2 3 4 Következő